دسته: نکته وترفند

تصویر موجود نیست

فوت و فن

دوختن درز لباس هایی ﮐﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺿﺨﯿﻢ […]

ادامه مطلب

نکته وترفند خیاطی

خیاطی آسان است اگر با تجربه اساتید فن همراه شود

ادامه مطلب
تصویر موجود نیست

اهمیت یاد گیری خیاطی

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎﯼ […]

ادامه مطلب